Zdá se, že používáte zastaralý a nepodporovaný prohlížeč Internet Explorer. Některé části webu proto nebudou fungovat stejně jako v moderních prohlížečích Firefox, Chrome, MS Edge

O společnosti Ordinace praktika MSK

ordinace Ostrava
+420 778 116 871

Přenos zdravotní dokumentace vyřídíme za vás

další informace

Pracovní lékařství a prohlídky zaměstnanců

další informace

Zdravotnický personál v našich centrech

další informace

Nové technologie v moderním prostředí

další informace

Pracovní lékařství

Všechny naše pobočky poskytují služby v oblasti preventivní péče o zaměstnance, tzv. pracovně-lékařské služby (PLS). Každý zaměstnavatel má povinnost vyslat své zaměstnance ke svému závodnímu lékaři kvůli posouzení zdravotní způsobilosti k práci (vstupní, preventivní a mimořádné prohlídky).

Tato povinnost platí při zaměstnávání 1 nebo více zaměstnanců.

Provádíme dohled na pracovišti a školení první pomoci. Zabezpečujeme PLS pro zaměstnavatele v kategoriích I až IV, včetně specializovaných vyšetření a odborných vyšetření (ORL, RTG).

Naše společnost a jednotlivé pobočky jsou vybaveny následující technikou:

  • EKG - přístroj k měření srdeční činnosti;
  • Spirometr - přístroj k měření a stanovení funkce plic;
  • Audiometr - přístroj k určení ztráty sluchu;
  • EMG-měření elektrické aktivity svalu a nervu pomáhá určit přítomnost poškození svalové tkáně nebo nervu;

Pro více informací nás prosím kontaktujte na e-mailu provozni@ordinacepraktika.cz  

Lékař

 

Pracovnělékařské služby

Naše ordinace praktického lékaře v Ostravě poskytuje pravidelné prohlídky a komplexní péči pro zaměstnance, které je povinen zaměstnavatel zajistit dle zákoníku práce § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. Ve zkratce tyto pracovnělékařské služby nazýváme PLS a jsou to jak preventivní prohlídky na hodnocení vlivu pracovní činnosti, prostředí a podmínek na zdraví, tak celkové hodnocení zdravotního stavu na posouzení způsobilosti k práci a pravidelný dohled. Pracovní lékařství má tedy na starosti toto hodnocení, poradenské činnosti a dohled, včetně vstupních či periodických prohlídek jako součást pracovnělékařské péče.